Stam Obdam Koggenlandtoernooi

Het gezelligste toernooi van Noord-Holland !!!

Hoofdsponsor Stam Obdam

Informatie over het toernooi

Wanneer?

Het Stam Obdam Koggenlandtoernooi wordt gespeeld van zaterdag 24 juni t/m zondag 2 juli 2017.

Voor wie?

Deelnemers dienen lid te zijn van of houder van een bondskaart van de KNLTB. Tevens dienen zij lid te zijn van één van de zes tennisverenigingen van de gemeente Koggenland òf inwoner te zijn van deze gemeente. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een leden- en wedstrijdpas 2017.

Waar?

Op de parken van TV Apollo (De Goorn), TV De Berk (Berkhout), TV St. George (Spierdijk), TV Obdam (Obdam), TC Ursem (Ursem) en TC Westerkogge (Avenhorn). Dit jaar zijn de finales bij TV St. George en TC Westerkogge.

Door wie?

De toernooicommissie bestaat uit: Ellen van Beek en Willeke Bot (TV De Berk), Rinus Laan (TV Apollo), Leonie Overboom en George van Dellen (TC Westerkogge), Sjaak Steltenpool en Bianca Blanken (TV Obdam), Rien van Leeuwen en Rosan Smit (TV St. George), Jos Zomer en Maxime Smal (TC Ursem) en wedstrijdleider Paul Braas (TV Apollo).


Stam Obdam finale 2016

Schema's

De schema's zijn te vinden op Toernooiklapper

Ga naar de schema's
Hoofdsponsor Stam Obdam

BEPALINGEN

ALGEMEEN
 1. Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2017 van de KNLTB.
 2. Deelnemers moeten lid zijn van de KNLTB of houder zijn van een bondskaart of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Tevens dienen zij lid te zijn van één van de zes tennisverenigingen van de gemeente Koggenland óf inwoner te zijn van voormelde gemeente. De deelnemers moeten hun geldige ledenpas van 2017 vóór het spelen van de eerste partij op verzoek van de toernooileiding tonen ter identificatie.
 3. Het toernooi zal worden gespeeld van 24 juni t/m 2 juli 2017.
 4. Er zal worden gespeeld in de categorieën :
 5. Bij minder dan 4 partijen per onderdeel houdt de toernooileiding zich het recht voor om deze categorie niet door te laten gaan.
 6. INSCHRIJVING
 7. De inschrijving van het toernooi sluit op 11 juni 2017 om 23.59 uur.
 8. Men kan maximaal voor 2 categorieën inschrijven.
 9. De kosten per categorie bedraagt € 7,50 (senioren) / € 4,- (junioren) en zal worden voldaan door automatische incasso.
 10. Elke inschrijver is gehouden het inschrijfgeld te betalen voor elk onderdeel waarvoor men heeft ingeschreven ongeacht of men deelneemt aan het toernooi.
 11. De toernooiorganisator kan de inschrijving van iemand weigeren en is verplicht de gronden van de deze weigering aan de betrokkene(n) mede te delen.
 12. Bij inschrijving kan/kunnen de verhindering(en) worden opgegeven. Indien bij inschrijving GEEN verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn.
 13. Verhinderingen voor meer dan 3 dagdelen worden NIET geaccepteerd.
 14. Er wordt gebruik gemaakt om te spelen in het voorweekend van het toernooi, te weten 24 en 25 juni.
 15. In het finaleweekend worden er GEEN verhinderingen geaccepteerd.
 16. Als de deelnemer bij de inschrijving kenbaar heeft gemaakt beschikbaar te zijn voor het voorweekend van het toernooi, kan zij/hij deze beschikbaarheid alleen herroepen indien deelnemer aantoonbare verplichtingen heeft in een ander goedgekeurd toernooi, voorafgaand aan de toernooiweek.
 17. Wijzigingen van uw verhinderingen kunt u tot en met 15 juni 2017 per mail doorgeven aan de toernooileiding.
 18. Terugtrekking uit het toernooi kan tot 13 juni 2017 (loting) via een email bericht.
 19. ACCEPTATIE –INDELING—LOTING
 20. Het minimum aantal partijen is vastgesteld op 200 het maximum op 1000. Bij over inschrijving wordt er uitgeloot op basis van:
  1. als een van beide dubbelspel deelnemers zich niet heeft ingeschreven
  2. beschikbaarheid
  3. op volgorde van inschrijving ( last in, first out)
 21. Bericht van de loting ontvangt u per mail in week 25.
 22. Er zal worden gespeeld volgens poules.
 23. Rubrieken met meer dan 5 deelnemers vervolgen met een afvalschema. In rubrieken met één poule spelen de nummers 1 en 2 een finale.
 24. WEDSTRIJDEN
 25. Voor uw 1ste partij ontvangt u een oproep in week 25 via een email, de vervolgpartijen verneemt u aan de wedstrijdtafel of op internet.
 26. Er wordt in ieder geval gespeeld op 7 kunstgrasbanen met kunstlicht van TC Westerkogge en TV St George. Bij slecht weer (of een ander risico voor de voortgang) kan er worden uitgeweken naar de 12 kunstgras- of 4 smashcourtbanen van TV Apollo, TV De Berk, TV Obdam of TC Ursem met kunstlicht of naar een tennishal.
 27. De partijen vangen dagelijks aan om 18.15 uur en in het weekeinde om 9.15 uur.
 28. Na 22.30 uur zullen er geen partijen meer aanvangen, tenzij in overleg.
 29. Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tie-break op de stand 6-6.
 30. Er zal worden gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde ballen van het merk Tretorn en de kleur geel.
 31. Elke deelnemer is verplicht om zich 15 minuten voor geplande tijd te melden bij de toernooicommissie.
 32. Elke partij zal worden gepland op gemiddeld 90 minuten.
 33. De toernooileiding houdt zich het recht voor om in geval van overmacht, in overleg met de bondsgedelegeerde verkorte sets ( 4-4 ) of een super tie-break toe te passen of indien nodig uit te wijken naar een ander park of overdekte tennishal.
 34. Er mag 5 minuten worden ingespeeld.
 35. Na oproep van de toernooileiding moet een spelen binnen 5 minuten speelklaar op de baan staan.
  OVERIGE BEPALINGEN
 36. Er worden per onderdeel 2 prijzen beschikbaar gesteld.
 37. Een deelnemer is verplicht op straffe van uitsluiting: het juiste tennisschoeisel te dragen, in algemeen aanvaarde tenniskleding te spelen.
 38. De KNLTB reclamecode is niet van toepassing.
 39. Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem toegepast, ook de bepalingen omtrent de administratieve overtredingen zijn van toepassing.
 40. Niet reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerderapport en melding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.
 41. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.